Stagstrup Skolevej 9, Stagstrup
Indretningsdesigner